4B – 3.10

153

Temat: Świat przeżyć i uczuć Maciusia – małego filozofa.

Szanowni Państwo,

z powodu mojej nieobecności w tym dniu oraz realizacji materiału przez innego nauczyciela, podaję przybliżony zakres materiału, który został zrealizowany w tym dniu.

  1. Przeczytanie ze zrozumieniem testu z podręcznika na str. 21.
  2. Ustne omówienie tekstu.
  3. Wykonanie ćwiczenia 3/ str. 23 (podręcznik). Do zeszytu zostały przepisane tylko te zdania, które zawierały niezrozumiałe i nowe dla uczniów słownictwo.
  4. Praca w ćwiczeniu – wykonanie zadań:4/str.12; 6/str.13; 8/str.14 z tematu “Porządkujemy tajemnice dźwięków”.
  5. Wykonanie wszystkich zadań (zeszyt ćwiczeń) z tematu o literze, sylabie, wyrazie, zdaniu (str. 16-19). 

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska