4b, 27.02, język polski

86

Temat: Wprowadzenie do liczebnika oraz przysłówka.

W dniu dzisiejszym udało nam się zrobić następujące tematy w zeszycie ćwiczeń:

  • Lekcja 17. mroźne – mroźno, ciemna – ciemno – wszystkie zadania ze str. 96-100;
  • Lekcja 24. miś Wojtek i lata wojny 1939-1945 – zadanie 1 oraz 2 ze str. 133-135 (uczniowie, którzy nie zdążyli na lekcji muszą wykonać dokończyć zadania w domu).

Praca domowa:

Nauczę się pytań rzeczownika, czasownika, przymiotnika, liczebnika, przysłówka oraz pytań przypadków.

Harmonogram pracy na najbliższy czas:

20.03 – powtórzenie wiadomości; omówienie lektury (fragmenty otrzymają Państwo drogą mejlową w dniu dzisiejszym);

27.03 – sprawdzian wiadomości + poprawa dyktanda dla chętnych uczniów (dopuszczam możliwość poprawy każdej oceny – nawet 4 lub 5, jednak każda ocena z poprawy, również ta słabsza zostanie wstawiona do dziennika);

17.04 – poprawa sprawdzianu.