28.11 – klasa 4b

117

Temat: Powtórzenie wiadomości z części mowy.

Szanowni Państwo,

podczas sobotnich zajęć przy pomocy gier i zabaw udało nam się powtórzyć wiadomości z rzeczownika, czasownika oraz przymiotnika. Dzieci poprzez pracę w grupie wzięły udział w następujących grach: paszporty wyrazowe, kwadromino, opowieść z kubeczków, gramatyczne państwa-miasta oraz tworzenie plakatów przedstawiających części mowy. W drugim semestrze powrócimy jeszcze do zagadnień gramatycznych, by wiadomości zostały trwale zapamiętane przez uczniów.

Przypominam, że wciąż oczekuje na karty pracy od części uczniów. Niestety, również na te, które powinny zostać wysłane do mnie do 30.11. Proszę, by wszelkie zaległości zostały nadrobione do końca tego tygodnia, w przeciwnym razie będzie to skutkowało oceną niedostateczną za brak wykonanej pracy. Termin ten wynika z faktu, że jestem zobowiązana wystawić uczniom oceny półroczne z języka polskiego. Zdjęcia wykonanych prac proszę wysyłać na: karolinak.spspr@gmail.com. Chciałam zaznaczyć również, że uczniowie starający się o ocenę celującą powinni wykonywać zadania dodatkowe załączone do kart pracy oraz dodatkowy arkusz z ćwiczeniami.

W tym tygodniu nie zadawałam pracy domowej.

W minioną sobotę uczniowie wylosowali osobę z klasy, której będą kupowali prezent na mikołajki (wszyscy z Państwa wyrazili zgodę na przeprowadzenie losowania). Prezenty należy przynieść 19 grudnia i powinny one zostać zakupione do kwoty 1500 isk. W przypadku sytuacji losowych – choroba, wyjazd – proszę, by zadbali Państwo o to, by prezent został doręczony do szkoły przez kogoś innego. Chciałabym uniknąć sytuacji, w której ktoś nie otrzyma prezentu. Proszę pamiętać, również o zapisaniu na podarunku dla kogo został on przygotowany.

Tak, jak wspominałam w ostatnim mejlu, w grudniu na lekcjach języka polskiego pojawi się zastępstwo. Wynika to z faktu, że wyjeżdżam do Polski na okres świąteczny. Jednak jako wychowawczyni, wciąż pozostaje w stałym kontakcie z Państwem i jestem do Waszej dyspozycji poprzez e-mail. To również ja będę sprawdzała wszelkie karty pracy, czy też zadania dodatkowe, stąd też prośba o wysyłanie wszystkiego poprzez pocztę internetową.

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska