26.09 – klasa IVB

132

Temat: Tragiczny wrzesień 1939 roku. 

Cel: Poznasz krótką historię II wojny światowej oraz powstania warszawskiego.

NACOBEZU:

  • wiem, jakie znaczenie miały dla Polski,
  • potrafię opowiedzieć treść “Września 1939 roku”.
  1. Odczytanie tekstu “Wrzesień 1939” (podręcznik str. 15)
  2. Rozmowa sterowana na temat tekstu.
  3. Wykonanie zadania 1 z podręcznika ze strony 16-17 (ustnie).
  4. Pisemne wykonanie zadania 1 ze strony 18 (w zeszycie).

Temat: Po wakacjach, czyli rozpoczynamy pracę w zeszycie ćwiczeń. 

Na tych zajęciach udało nam się wykonać następujące zadania z zeszytu ćwiczeń:

1,2/ str. 5;

4/str.6;

7,8/str. 8;

9/str.9;

2/str.11.

Praca domowa: 

3/ str. 5;

5,6/ str. 7;

1/str. 10;

3/str.11;

5/str.12;

7/str.13.

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązkowym podpisaniu podania o przyjęciu do szkoły. Proszę o przygotowanie zaległych dokumentów na kolejne zajęcia.

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska