2.10.2021; język polski

111

Temat: Wrzesień 1939 roku.

  1. Wprowadzenie do tematyki II wojny światowej.
  2. Omówienie tekstu “Wrzesień 1939 roku” (podręcznik str. 15).
  3. Rozwiązanie quizu ze str. 16-17.
  4. Pisemne rozwiązanie zadania 1/str. 18.

Temat: Król Maciuś I.

  1. Zapoznanie się z postacia Janusza Korczaka.
  2. Omówienie tekstu “Król Maciuś I” (podręcznik str. 21).
  3. Pisemne rozwiązanie zadania 1/str. 24.

Praca domowa: 2/str.24.