18.09.2021 Język polski

137

Przebieg zajęć:

1. Czas spadających liści. Podręcznik str. 7

  • jesień – nazwy jesiennych miesięcy i ich pochodzenie podręcznik                                                                                                                wakacyjne wspomnienia – tekst Po Wakacjach str. 9 – głośne czytanie, omówienie, wyjaśnienie słownictwa, ćwiczenia na str. 11 – ustnie
  • str. 12 – wybrać trzy z sześciu zdań na górze strony, wpisać do zeszytu uzupełniając

2. Spółgłoski miękkie – co to są głoski i litery?

  • co to są samogłoski i spółgłoski?
  • ćwiczenia str. 4 i 5 zadanie 1, 2 i 3.

Zadanie domowe: nauczyć się wierszyka na 25.09 lub 2.10:

„Gdy ktoś zapyta powiedz tak: litera to jest pisma znak.                                                                                                                                          Literę widzę oraz piszę, głoskę wymawiam oraz słyszę, czyli innymi słowy głoski to dźwięki mowy”.

Dokończyć wypełnianie kartek o sobie.