02.04.2022 Przyroda

73

Temat zajęć: Las i organizmy w nim żyjące.

Temat rozbity na dwie lekcje. W pierwszej części omówilśmy budowę i pokroje drzew oraz krzewów. Wyjaśniliśmy różnice miedzy drzewami iglastymi i liściastymi. Omówiono warstwową budowę lasu