Przyroda zajęcia on line 7.11.2020

264

Na dzisiejszych zajęciach sprawdzałam wiedzę uczniów z przerobionego dotychczas materiału.

Za tydzień zajęcia odbędą się o godz. 10:00 IVA i o 11:00 IVB

pozdrawiam

Sylwia Bagińska