Przyroda zajęcia on line 14.11.2020

141

notatka z lekcji:

Temat: Według Słońca wyznaczamy kierunki w terenie.

Kierunki główne:

  • północ
  • południe
  • wschód
  • zachód

Na co dzień bardzo często używa się angielskich skrótów literowych dla nazw kierunków głównych:

  • N – północ North
  • S – południe South
  • E – wschód East
  • W – zachód West

22 czerwca – początek kalendarzowego lata

21 marca – początek kalendarzowej wiosny

23 września – początek kalendarzowej jesieni

22 grudnia – poczatek kalendarzowej zimy

Praca domowa

Proszę narysować w zeszycie rózę wiatrów przedstawiającą kierunki główne i pośrednie.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska