Przyroda 9.10.2021

105

Temat: Według Słońca wyznaczamy pory dnia i pory roku cz.2

Na ostatnich zajęciach uczniowie dowiedzieli sie jak nazywają się pory roku, daty rozpoczęcia ich oraz jak wygląda stosunek dnia do nocy w w konkretnej porze roku.

Praca domowa

Przerysuję do zeszytu ryc.5 str 33.

Polecenie 2 str. 34