Przyroda 9.04.22

60

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Na Państwa mail wysłałam pytania do nauczenia się na sprawdzian 30.04.22. W tym dniu sprawdzę sprawdziany oraz wystawię oceny końcowe.

pozdrawiam