Przyroda 9.02.19

150

Temat: Temperatura powietrza.

Na ostatnich zajęciach wyjaśniliśmy sobie co to jest temperatura, która jest jednym z najważniejszych składników pogody. Ma ona także, duży wpływ na życie organizmów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych. Poznaliśmy, przyrząd za pomocą którego mierzymy temperaturę powietrza.

Praca domowa: Przeczytać w podręczniku temat lekcji str. 115 i 116. Utrwalić wiadomości.

pozdrawiam

mgr Sylwia Bagińska