Przyroda 9.01.2021

139

Temat: Formy terenu i ich wysokości.

Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się co to są wypukłe i wklęsłe formy terenu, wysokość względna i bezwzględna oraz depresja.

Praca domowa

Ćw. 1, 2 str. 55

pozdrawiam

Sylwia Bagińska