Przyroda 6.11.2021

106

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie napisali sprawdzian.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska