Przyroda 6.03.2021

114

Temat: Składniki krajobrazu oddziałują na siebie

Podczas zajęć poznaliśmy podział składników krajobrazu (naturalne i przekształcone) oraz podział naturalnych składników krajobrazu (ożywione i nieożywione).

Rozmawialiśmy o tym jak składniki krajobrazu oddziałują na siebie i jak ważne jest zachowanie w przyrodzie równowagi.

Zadanie domowe

Zapisz wszystko co widzisz za oknem. Pogrupuj składniki krajobrazu na ożywione, nieożywione i wytworzone przez człowieka.