Przyroda 5.03.2022

106

Temat: Budowa cząsteczkowa gazów.

notatka z lekcji:

Gazy również zbudowane są z drobin, które nieustannie poruszają się we wszystkich kierunkach. W czasie ruchu zderzają się ze sobą i ze ściankami naczynia, w którym się znajdują.

Praca domowa.

Przepisz notatkę, przeczytaj temat str.84-85. Wykonaj doświadczenie; polecenie 3 str. 85. Wyniki zapisz w zeszycie.