Przyroda 4.12.2021

145

Temat lekcji: Trujące rośliny i grzyby.

Na lekcji mówiliśmy o roślinach i grzybach, które są niebezpieczne dla ludzi. Zatrucia może wywołać wiele roślin doniczkowych na przykład gwiazda betlejemska i hiacynt. W ogrodzie, w parku, w lesie i na łące także można spotkać rośliny, które mogą okazać się niebezpieczne. Niektóre rośliny zawierają substancje narkotyczne. Grzyby również mogą być niebezpieczne. Najbardziej znanymi grzybami trującymi są muchomory.

Notatka do zeszytu:

Grzyb nie jest rośliną, ponieważ nie przeprowadza procesu fotosyntezy.  Należy do innego królestwa o nazwie Grzyby. Same nie wytwarzają pokarmu (jak to czynią rośliny). Są organizmami cudzożywnymi.

Praca domowa.

Przeczytać temat str.26-28, przerysować ryc. 5 str. 28 (Jak odróżnić muchomora od gołąbka), przepisać notatkę i utrwalić wiadomości.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska