Przyroda 4.03.2023

58

Temat: Rozwój korzenia i liścia.

notatka z lekcji:

Korzeń kiełkującej rośliny wydłuża się, a przy końcu pojawiają się cieniutkie włosniki, które pobierają znacznie większe ilości wody. Nad włośnikami wyrastają korzenie boczne (rts. 1 str. 65), które utrzymują roślinę w glebie. Korzenie z gleby pobierają wodę i sole mineralne.

Liście – rozwijają się z pąków liściowych, składają się z ogonka, blaszki liściowej i brzegu liścia. W liściach zachodzi proces fotosyntezy (odżywianie) czyli roślina pobiera dwutlenek węgla, energię słoneczną, wodę i sole mineralne – produkując tlen i wydalając do atmosfery. W nocy natomiast zachodzi oddychanie, wówczas roślina pobiera tlen, a wydala dwutlenek węgla (w bardzo małych iościach).

Praca domowa

Przepisać notatke do zeszytu (osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach). Utrwalić wiadomości.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska