Przyroda 3.10.2020

154

Temat: Uprawiamy rośliny doniczkowe.

Na lekcji mówiliśmy na temat roślin doniczkowych, o sposobie odżywiania się (do wytworzenia pokarmu roślinom potrzebna jest energia słoneczna, dwutlenek węgla oraz woda i sole mineralne). Uczniowie również dowiedzieli się na temat sposobów rozmnażania roślin. Wspomnieliśmy również o tym, że rośliny doniczkowe dzielimy na cieniolubne i światłolubne i to, że do roślin musimy dobrać odpowiednią glebę, doniczkę i odpowiednio pielęgnować.

Notatka z lekcji do przepisania do zeszytu.

Warunki uprawy: woda i składniki mineralne, światło, dwutlenek węgla, odpowiednia gleba, odpowiednia doniczka, odpowiednie nasłonecznienie.

Rozmnażanie roślin: odcięcie nożyczkami kawałka pędu, oderwanie liścia czy poprzez rozdzielenie roślin z korzeniami.

Praca domowa.

Wyszukaj w internecie  informacji o tym, jak rozmnaża się pokrzywa. Do wyszukiwarki wpisz hasło – pokrzywa rozmnażanie.

Przeczytać tekst z podręcznika str. 24-25 oraz utrwalić wiadomości.

Pozdrawiam

Sylwia Bagińska