Przyroda 29.01.2022

133

Temat: Prowadzimy obserwacje nasion, sprawdzamy jakie warunki sa potrzebne do kiełkowania nasion.

Badacz przyrody zapisuje (dokumentuje) prowadzone doświadczenia i obserwacje. W dokumentacji musi się znaleźć cel obserwacji (lub doświadczenia) i wynik.

Budowa nasienia:

Nasiona rozwijaja sie wewnątrz owoców i służą roślinom do rozmnażania – mają różne kształty i wielkość.

Zarodek – najważniejsza część nasienia.

Łupina nasienna – zewnętrzna cześć nasienia.

Na kiełkowanie roślin maja wpływ takie czynniki jak: temperatura, obecność światła, głębokość siewu nasion, obecność soli i innych substancji w glebie. Czynniki te mogą przyspieszyć lub zahamować kiełkowanie, a nawet je uniemożliwić.

Praca domowa.

Polecenie kontrolne nr 2 str. 68

Praca domowa tylko dla klasy 4a, na ocenę – Zadanie 1 str. 71 Zakładamy hodowlę fasoli.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska