Przyroda 28.03.2020r.

49

Temat. Budowa drobinowa ciał stałych.

Wszystko, co nas otacza zbudowane jest z substancji. Każda substancja zbudowana jest z drobin. Drobina to najmniejszy element budujący substancję. W przyrodzie występują nie tylko ,,czyste” substancje, ale również mieszaniny. Mieszanina składa się przynajmniej z dwóch składników.

Drobiny ciała stałego wykonują ruchy drgające, ale nie zmieniają swojego położenia, są ściśnięte.                         W ciałach krystalicznych drobiny ułożone są regularnie ( rys.2b str.82). Są to np. cukier, śnieg, lód.     W ciałach bezpostaciowych drobiny ułożone są blisko siebie, ale nieregularnie np. plastelina, szkło, tworzywo sztuczne.

Praca domowa. Wymień substancje, z których zbudowany jest długopis.( wszyscy uczniowie pisemnie).   Dla chętnych – założenie hodowli kryształków soli ( doświadczenie 1 str.83.) Przeczytać temat str. 82-83.

Pozdrawiam L.Bogdan