Przyroda 26.02.2022

80

Temat: Budowa drobinowa ciał stałych.

notatka z lekcji:

Wszystko, co nas otacza zbudowane jest z substancji. Każda substancja zbudowana jest z drobin. Drobina to najmniejszy element budujący substancję. W przyrodzie występują nie tylko “czyste” substancje, ale również mieszaniny. Mieszanina składa się przynajmniej z dwóch składników.

Drobiny ciała stałego wykonują ruchy drgające, ale nie zmieniają swojego położenia, są ściśnięte. W ciałach krystalicznych drobiny ułożone są regularnie (rys.2b str. 82). Są to np. cukier, śnieg, lód. W ciałach bezpostaciowych drobiny ułożone są blisko siebie, ale nieregularnienp. plastelina, szkło, tworzywo sztuczne.

Praca domowa.

Zapoznać się i utrwalić przerobiony materiał str 82-83. Dla chętnych na ocenę  – Zakładamy hodowlę kryształków soli, doświadczenie

1 str. 83