Przyroda 26.01.2019r.

133

Temat: Chmury.

Na początku zajęć uczniowie zostali poinformowani o ocenach z kartkówki, którą wcześniej pisali. Omówiliśmy również błędy, jakie popełnili. Oceny zostały zapisane w dzienniku. W drugiej części zajęć omówiliśmy sposób powstawania, a także rodzaje chmur.

Praca domowa: Przeczytać temat str. 111-112. Dla osób, które posiadają ćwiczenia – ćw. 1,2,3 str 51.

Pozdrawiam i do zobaczenia.