Przyroda 25.03.2023

75

Temat: Budowa drobinowa cieczy.

Wszystkie ciecze zbudowane są z drobin. Drobiny tej samej cieczy mają taką samą wielkość, a drobiny różnych cieczy są różnej wielkości. Mieszaniny mogą być jednorodne (np. mleko, woda, denaturat, sok, itp.) oraz niejednorodne (np. woda z sokiem, z herbatą).

Praca domowa

Przepisać notatkę. Przeczytac temat w podręczniku str. 80-81. Pisemnie: narysuj w “chmurce” model drobinowy cieczy i dokńcz zdanie: Drobiny cieczy ułożone są……………………………………………

pozdrawiam