Przyroda – 22.01.2022

136

Temat lekcji : Jak przebiega rozwój rośliny.

Rośliny jednoroczne potrzebują jednego sezonu, by wykiełkować, zakwitnąć i wydać owoce. Zwykle trwa to od wiosny do jesieni. W zimie rośliny odpoczywają. Nasiona tych roślin są przystosowane do przetrwania zimy. W życiu rośliny wyróżniamy kilka etapów:

– kiełkowanie, rozwój liści, korzeni i łodyg, kwitnienie, wytwarzanie owoców i nasion, starzenie się i obumieranie rośliny.

Na lekcji analizowaliśmy te procesy na przykładzie fasoli.

Praca na lekcji obserwacja 1 , pytanie 1 i 2 strona 66.

Zadanie domowe pytanie 3 strona 66.

Przynieś  w miarę możliwości na kolejną lekcję nasiona dyni.