Przyroda 21.11.2020

113

Temat: Według Słońca wyznaczamy pory dnia i pory roku.

Praca domowa.

Ćwiczenie 1

Przepisz i uzupełnij tekst:

Moment, w którym Słońce wychodzi spod linii widnokręgu i pojawia się na niebie, to……………… Jest to jednocześnie początek dnia. Po kilku godzinach Słońce osiąga swój najwyższy punkt na niebie w ciągu dnia – jest to……………………., które wyznacza moment południa słonecznego. Po kolejnych kilku godzinach Słońce chowa się pod linią widnokręgu – obserwujemy wówczas…………………………… Jest to jednocześnie koniec dnia.

Ćw. 3 str. 34

Zadanie dla chętnych.

Ćw. 2 str. 34

Trzeba wybrać jakiś niewielki krzew i zmierzyć jego cień podczas słonecznego dnia.

Utrwalić wiadomości z ostatniej lekcji podręcznik str. 31-34

Oosby które nie uczestniczyły w lekcji on-line, lub które nie uzyskały odpowiedniej liczby plusów, podczas której sprawdzałam wiedzę uczniów z przerobionego materiału, będą pisały sprawdzian na lekcji 28.11.2020 podręcznik str. 10-29. Osoby te zostały poinformowane.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska