Przyroda 21.01.23

104

Temat: Formy terenu i ich wysokości.

Podczas lekcji mówiliśmy na temat form wypukłych i wklęsłych. Omawialiśmy w oparciu o krainy geograficzne. Nastepnie wyjaśniliśmy co to jest wysokosć względna i bezwzględna oraz odczytywaliśmy wysokości w oparciu o rysunek str. 55.

Praca domowa 

Przeczytać wiadomości  ze str. 53-55

Dla chętnych: ćw. 1 str 55