Przyroda 20.02.2021

95

Wyruszamy z mapą w teren.

Podczas zajęć omówiliśmy temat, czym jest mapa i do czego może nam służyć. Robiliśmy ćwiczenia przy mapie, ćwiczyliśmy kierunki świata.

Omawialiśmy jakie są rodzaje map. Krótki film poniżej powtarza temat.