Przyroda 19.03.2022

61

Temat: Temperatura powietrza.

notatka z lekcji:

Temperatura powietrza to jeden z najważniejszych składników pogody. Ma duży wpływ na życie organizmów. Temperatura ciągle się zmienia. Jej zmiany pozwalają wyróżnić pory roku.

Temperaturę mierzy się za pomocą termometru. Pomiar temperatury powietrza wykonuje się w cieniu.

pozdrawiam