Przyroda 18.09.2021

114

Temat: Sposoby poznawania przyrody.

Na zajęciach rozmawialiśmy na temat obserwacji, że możemy ją prowadzić dzięki naszym narządom zmysłów. Należą do nich między innymi narządy wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Dzęki nim słyszymy, widzimy i czujemy, co się wokół nas dzieje.

Praca domowa

Dokonam obserwacji danego przedmiotu i opiszę go za pomocą zmysłów. Wzór tabeli na str. 11.

Przeczytać temat str. 10-12 i utrwalić narządy zmysłu.

Na następnych zajęciach będziemy realizować temat: W powiększeniu, proszę aby uczniowie, którzy posiadają w domu lornetkę, lupę czy też mikroskop, przynieśli je na następne zajęcia.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska