Przyroda 18.03.2023

58

Temat: Budowa drobinowa ciał stałych.

notatka z lekcji:

Wszystko, co nas otacza zbodowane jest z substancji.  Każdza substancja zbudowana jest z drobin. Drobina to najmniejszy element budujący substancję. W przyrodzie występują nie tylko “czyste ” substancje, ale również mieszaniny. Mieszanina składa się przynajmniej z dwóch składników.

Praca domowa

Wymień substancje, z których zbudowany jest długopis – wszyscy uczniowie pisemnie.

Dla chętnych  – założenie hodowli kryształków soli (doświadczenie 1 str 83). Przeczytać temat str. 82-83

pozdrawiam