Przyroda 17.09.22

147

Temat lekcji: Sposoby poznawania przyrody.

Na zajęciach rozmawialiśmy na temat obserwacji, że możemy ją prowadzić dzięki naszym narządom zmysłów. Należą do nich między innymi narządy wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku.  Dzięki nim słyszymy, widzimy i czujemy, co się wokół nas dzieje.

Praca domowa.

Dokonam obserwacji danego przedmiotu (dowolnie wybranego przez siebie) i opiszę go za pomocą zmysłów. Wzór tabeli na str. 11.