Przyroda 12.11.2022

91

Temat: Według Słońca wyznaczamy pory dnia  pory roku.

Na zajęciach omówiliśmy pojęcie widnokręgu oraz dzienną “wedrówkę” Słońca po niebie; czyli wschody i zachody Słońca. Wyjaśniliśmy co to jest górowanie Słońca – osiągnięcie przez Słońce najwyższego punktu na niebie w danym dniu. Uczniowie wiedza, iż południe słoneczne rzadko zdarza się dokładnie o godz. 12:00.

pozdrawiam