Przyroda 11.12.2021r

130

Temat. Formy terenu i ich wysokości.

Na powierzchni Ziemi występują wypukłe i wklęsłe formy terenu;

a) Formy wypukłe to takie, których glówna część znajduje się wyżej od otoczenia.

b) Formy wklęsłe to takie, których główna część znajduje się niżej otoczenia.

Wysokość względna – to wysokość mierzona od podnóżą do wybranego szczytu – podajemy w metrach (m).

Wysokość bezwzględna – to wysokość mierzona od poziomu morza do wybranego szczytu – podajemy w metrach nad poziomem morza ( m n.p.m.).

Tereny położone ponizej poziomu morza (p.p.m.) to depresje.

Praca domowa. Zadanie 1,2,3 str.55

Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt.

L.Bogdan