Przyroda 11.09.2021

142

Temat: Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na na lekcjach przyrody?

Podczas zajęć zapoznałam uczniów z materiałem z zakresu nauczania przyrody oraz z Przedmiotowym Systemem Oceniania.

Pozdrawiam

Sylwia Baginska