Przyroda 11.05.2019 r.

93

Temat. Omówienie i poprawa sprawdzianu. Wystawienie ocen.

Na następne zajęcia przynosimy informacje dotyczące warstw roślinności w lesie, czyli jakie zwierzęta zamieszkują w ściółce, runie leśnym, podszycie i koronach drzew.

Pozdrawiam Lucyna B.