Przyroda 11.03.2023

50

Temat: Trzy stany skupienia wody.

notatka z lekcji:

Materiały, z których zbudowane są różne przedmioty, nazywamy substancjami.

Woda jest substancją najczęściej występującą w przyrodzie. Bez niej nie byłoby życia na Ziemi. Występuję w trzech stanach skupienia; jako lód (stan stały), woda (stan ciekły) lub para wodna (stan gazowy).

Procesem topnienia nazywamy przejście ze stanu stałego (lodu) w stan ciekły (wody).

Procesem krzepnięcia nazywamy przejście ze stanu ciekłego (wody) w stan stały (lodu). W czasie krzepnięcia woda zwiększa swoją objętość.

Procesem parowania nazywamy przejście ze stanu ciekłego (wody) w stan parowania (para wodna).

Praca domowa

Przeczytać wiadomości z podręcznika str. 74 – 79.

Chciałabym, byście w domu trochę poeksperymentowali zamieniająć wodę w różne stany skupienia. Wnioski zapisać  w zeszyscie (uczniowie chętni).

pozdrawiam