Przyroda 11.02.23

68

Uczniowie napisali sprawdzian z działu “Orientacja w terenie”

Pozostali uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach, napiszą sprawdzian na najbliższych zajęciach.

pozdrawiam