Przyroda 05.02.2022

124

Temat: Stany skupienia wody.

notatka z lekcji:

Woda występuje w przyrodzie pod wieloma postaciami. Najczęściej kojarzymy ją jako ciecz stan ciekły, mogą to być krople deszczu czy płynąca rzeka. Woda może przyjmować rónież stan stały jako lód, może to być śniegowy bałwan, sople lodu zwisające z dachu. Woda wstawiona do zamrażalnika zmienia swój stan z ciekłego na stały a proces ten nazywamy krzepnięciem lub zamarzaniem. Procesem przeciwnym do zamarzania jest topnienie. Woda może też przyjąć stan gazowy dzieje się tak podczas parowania. Procesem odwrotnym do parowania jest skraplanie.

Praca na lekcji:  Polecenia kontrolne : 1,2,3 str 75,1,2,3 str 77 oraz zadanie 1 str 75 i zadanie 1,2 str 79.

Zadanie domowe : Polecenia kontrolne 1,2,3 strona 79.