Pryzroda 12.02.2020

89

Temat: Budowa drobinowa cieczy.

Notatka z lekcji:

Wszystkie ciecze zbudowane są z drobin. Drobiny tej samej cieczy mają taką samą wielkość, a drobiny różnych cieczy są różnej wielkości. Mieszaniny mogą być jednorodne (np. mleko, woda, denaturat, sok, itp.) oraz niejednorodne (np. woda z sokiem, z herbatą).

Praca domowa

Przepisać notatkę. Przeczytać temat str. 80-81. Ustnie zadanie 1,2,3 str 81. Pisemnie: narysuj w “chmurce” model drobinowy cieczy i dokończ zdanie : Drobiny cieczy ułożone są…………………………………………………………….

Osoby, które wyhodowały już fasolkę, mogą przynieść ją na najbliższe zajęcia.

pozdrawiam