język polski 9.01.2021 r.

97

1. Temat: Czas przyszły czasownika.

  • czas przyszły czasownika: prosty i złożony; różne formy czasownika w czasie przyszłym złożonym,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 92, ćw. 3, 4 s. 93, ćw. 5 s. 94.

2. Temat: Baśń jako utwór fantastyczny.

  • przypomnienie treści baśni Dziewczynka z zapałkami podr. s. 99 – omówienie, kilka słów o autorze,
  • pytania do tekstu: 1 s. 100 oraz 2, 3 s. 101,
  • określenie jaka była dziewczynka i jakie miała pragnienia (notatka w zeszycie).

3. Temat: Przyjaciel czasownika – przysłówek.

  • przysłówek, zamiana przymiotników na przysłówki, pisownia nie z przysłówkami,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 96, ćw. 2, 3 s. 97 i ćw. 4, 5 s. 98.

Praca domowa

– ćw. 6 s. 95

– ćw. 8 s. 100

* dla chętnych ćw. 6 i 7 s. 99.

Pozdrawiam!

Emilia