język polski 8.05.2021 r.

64

1. Temat: Wybitni polscy muzycy.

  • kartkówka z liczebnika,
  • przybliżenie sylwetki Henryka Wieniawskiego i Fryderyka Chopina, fragmenty utworów,
  • tekst Mały Henio podr. s. 166 – omówienie; antonimy (notatka), wiersz Przed pomnikiem wielkiego człowieka podr. s. 169 – omówienie; rola rodziców w rozwijaniu talentów dzieci, każdy może być wielkim człowiekiem;

2. Temat: Rozmaitości językowe.

  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 167, ćw. 2, 3 s. 168, ćw. 4 s. 169, ćw. 6,7 s. 170 oraz ćw. 8 s. 171.

Praca domowa

* dla chętnych ćw. 5 s. 169.

Dobrego tygodnia!

Emilia