język polski 7.11.2020 r.

188

1. Temat: Droga Polski do wolności.

  • rozmowa na temat odzyskania przez Polskę niepodległości; zapisanie notatki w zeszycie,
  • prezentacja “11 listopada Polska odzyskuje niepodległość” i filmik z yt: “11 listopada prezentacja” – omówienie.

2. Temat: Palcem po mapie Polski – Lublin.

  • informacje na temat Lublina, zdjęcia miasta,
  • Legenda o czarciej łapie podr. s. 39 – omówienie; wyjaśnienie trudnych\nowych wyrazów; wady ludzkie; morał,
  • zadania z podręcznika: zad. 1 s. 40 (ustnie) i zad. 1 s. 42 (w zeszycie).

3. Temat: Różne formy rzeczownika.

  • przypomnienie informacji na temat rzeczownika: pytania, liczba pojedyncza i mnoga, rodzaje męski, żeński i nijaki,
  • odmiana rzeczowników przez przypadki według prostych pytań (wklejka do zeszytu – jeśli możesz, to ją wydrukuj i wklej, jeśli nie masz takiej możliwości, to ją przepisz):
  • praca w ćwiczeniach: s. 31, ćw. 1 s. 32, ćw. 3 s. 33 oraz ćw. 4, 5 s. 34.

Praca domowa

– zad. 2 s. 41 (podr.) – w zeszycie

– ćw. 2 s. 32

* dla chętnych: narysuj wybrany fragment Legendy o czarciej łapie.

Pozdrawiam!

Emilia