Język polski 6.11.2021

99

Zajęcia rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkiego filmu poświęconego tematyce odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie wspólnie rozwiązywaliśmy wykreślankę tematycznie związaną z 11 listopada.

Tematem kolejnych lekcji był wyraz i jego podział na litery, głoski i sylaby.

Pracowaliśmy z ćwiczeniami. Rozwiązywaliśmy zadania ze stron 16,17,18 i 19.

Wszystkie zadania z powyższych stron powinny być zrobione, jeżeli ktoś nie dokończył, robi to jako zadanie domowe.