język polski 6.03.2021 r.

129

1. Temat: Niedźwiadek Wojtek.

  • opowiadanie Przyjaciel Wojtek podr. s. 129 – omówienie, historia niedźwiadka Wojtka, uczucia Staszka w stosunku do misia, układanie planu wydarzeń (wklejenie do zeszytu),
  • krótki film o niedźwiadku: https://www.youtube.com/watch?v=RfWhDnj6keU
  • narysowanie odznaki wojskowej/pomnika Wojtka.

2. Temat: Liczebniki główne.

  • liczby a liczebniki, ćwiczenia w pisaniu i odmianie liczebników głównych,
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 133/134, ćw. 4 s. 137 oraz ćw. 5 s. 138.

Praca domowa

– ćw. 2 s. 135

Do zobaczenia 20 marca!

Emilia