Język polski 5.11.2022

105

Temat: Jak się porozumiewać?

Omówienie zasad kulturalnego witania i żegnania się, przedstawianie siebie i innych, oraz wyrażania wdzięczności lub przeprosin. Notatka w zeszytach sporządzona na lekcji.

Temat: Historia o bramce z kluską.

  1. Wspólne czytanie historii pod.s.45.
  2. Rozmowa na temat wydarzeń przedstawionych w tekście oraz rozwiazywanie zadań: 1,2,3 s.46-47.
  3. Krótka wzmianka o kolejnym polskim mieście – Wrocławiu.

Temat: Przypomnienie pisowni wyrazów wielka i małą literą. 

Wykonywanie ćwiczeń doskonalących pisownię, ćw. s. 50-53.

 

Praca domowa: Podręcznik s. 48 (przepisać do zeszytu pod tematem) oraz wszyscy, którzy z jakiś powodów mają nieuzupełnione ćwiczenia do strony 50, powinni je wykonać.

Pozdrawiam G.Denert