Język polski 5.02.22

87

Przebieg zajęć:

T: Emocje – podsumowanie

Empatia – umiejętność, zdolność odczuwania samopoczucia innych osób.
Kahoot – rozpoznawanie emocji z wyrazu twarzy.
T: Odmiana rzeczownika 
 
Ćwiczenia strony 31-37. 
 
Zadanie domowe
Dokończyć ćwiczenia z lekcji.