Język polski 4.02.2023

94

Temat: Mikołaj Kopernik – wielki polski astronom.

  1. Luźna rozmowa na temat wszechświata, układu słonecznego i planet.
  2. Czytanie opowiadania “I kto by pomyślał…” pod.s.135.
  3. Bliższe poznanie postaci Mikołaja Kopernika.
  4. Praca z tekstem pod.s. 136.

Praca domowa: zadanie na stronie 137w podręczniku.

 

Temat: Kontynuacja ćwiczeń utrwalających wiedzę o czasowniku.

Ćwiczenia s.80 – 85.

Temat: Czas przeszły. 

Poznanie najważniejszych wiadomości dotyczących czasu przeszłego, ćw. s. 86 – 90.

 

Pozdrawiam G. Denert