Język polski, 30.11.2019

141

1.Andrzejkowe wróżby – omówienie polskiego zwyczaju wróżb andrzejkowych, str.72-75, czytanka.
2.Ćwiczenie pisowni wyrazów z “ó” niewymiennym, str. 68 -72, ćwiczenia.
3.Omówienie sprawdzianów, książek z ćwiczeniami i zeszytów.

Zadanie domowe
Proszę przygotować się do dyktanda – ćw. 3, str.75, czytanka.