Język polski 30.10.2021

103

Zajęcia rozpoczęliśmy od napisania dyktanda.

Kolejnym tematem był 1 listopada.

Na kolejnych zajęciach kontynuowaliśmy temat legendy.

Wszyscy dostali notatkę do wklejenia w zeszycie.

Wspólnie czytaliśmy legendy O Lechu, Czechu i Rusie, Piaście Kołodzieju oraz Poznańskich koziołkach (podręcznik str.33), rozwiązywaliśmy zadania ze zszywki, która wszyscy dostali na zajęciach przed feriami oraz z podręcznika str. 34.

Zadanie domowe

Podręcznik str. 35, zad. 3 i 4.

Pozdrawiam